Kullanıcı Adı:

      Şifre: 

Üye Ol    Şifremi Unuttum    

firmalar

 

 
 

 

Bölümler

 

İş Fikirleri

Girişimci Ürünleri

Girişimci Üzerine

Girişimciye Destek

Fuar/Konferans/Eğitim

Rekabetin Geleceği

Başarı Hikayeleri

 
En Çok İncelenenler  


 


Yeni Eklenenler  


 

  

İş Fikirleri

Türkiye'ye uygun 55 iş fikri

Eski teknoloji ve yüksek üretim maliyetlerinden kurtulup, rekabet avantajı mı sağlamak istiyorsunuz? İleri teknoloji transferine mi ihtiyacınız var?.. Cevabınız "evet" ise, haydi Ege Üniversitesi'ne bağlı IRC - EGE'ye...

YÜZDE 100 geri dönüºümlü pet ºiºe üretmek ister misiniz? Peki asit oranı düºük ºarap üretebileceğiniz cihaza ne dersiniz? Sadece 1 dakikada 7 ağaçtaki meyvelerin tamamını toplayabilen bir hasat makineniz olsa ne güzel olurdu değil mi? İkinci kez kullanılmayı kesinlikle engelleyen bir enjektör (ºırınga) üretip pazarda fark yaratmak istemez misiniz? Ya 3 boyutlu kumaºlarla tekstil sektöründe çığır açacak ürünler geliºtirebilseydiniz?..

Evet, bu projelerin hiçbiri Türkiye'de henüz denenmedi. Hepsi orijinal ve giriºimciyatırımcı bekliyor. Peki proje sahiplerine nasıl ulaºacaksınız? ݺte bu noktada, Para dergisindeki "Proje Pazarı" köºesinin içerik sağlayıcısı konumundaki IRCEGE devreye giriyor. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araºtırma Merkezi (EBİLTEM) bünyesinde faaliyet gösteren IRCEGE, bu ilginç projelerden yararlanmak isteyenlere aracı oluyor. Üstelik hiçbir ücret talep etmeden...

ݺte IRCEge uzmanlarıyla birlikte seçtiğimiz, Türkiye pazarına en uygun 55 orijinal projenin ayrıntıları:

DEPREME KARªI YUNAN TAKTİĞİ
Ülkemizde depremlerden geriye pek çok hasarlı bina kaldı. Bunlar arasında büyük can kayıplarına neren olabilecek okul ve hastane gibi yüzlerce kamu binası da var. Gerçi bunların bir kısmı için tedbir alındı. Ancak diğerlerinin depreme dayanıp dayanamayacağı hâlâ tartıºma konusu.

Deprem uzmanları ve konuyla ilgili ºirketlerin uyarıları genelde sözde kalıyor. ݺte bu konuda ilginç bir çözüm önerisi komºumuz Yunanistan'dan geliyor. Yunanlı inºaat ºirketi Marneris, patentini aldığı "Parsant" metoduyla hasarlı binalar için kesin çözümü bulduğunu iddia ediyor. Marneris'in sahibi John Marneris, Parsant metoduyla geliºtirilen koruyucu panellerin binaları depreme karºı güçlendirildiğini söylüyor.

Ardından da sistemin ayrıntılarını ºöyle anlatıyor: "Hasar görmüº binaları bile güçlendirebilen koruyucu panellerimiz, kafesleme yöntemiyle sismik kuvveti emerek etkisiz hale getiriyor. Yapıda deprem sırasında oluºan gücün doğrudan etkili olduğu bölgelerdeki emilimini sağlıyor." Parsant metodu, koruyucu panellerle binaları adeta korumaya altına alıyor. Söz konusu panellerin eni 25 santime, boyu ise 3 metreye kadar çıkabiliyor. Kafesler, binaya göre farklılık göster mekle birlikte, en büyüğü 5 santimetrekare çapındaki vidalarla cepheye yerleºtiriyor. İki çelik arasına beton dökülmesiyle oluºturulan paneller, o bölgede deprem sırasında oluºacak gücü etkisiz hale getiriyor.
Tüm betonarme binalarda kullanılabilen sistem, binalar birbirinden tamamen ayrılmamıºsa daha iyi sonuç veriyor. Ancak hasarlı binaları da rahatlıkla güçlendirebiliyor. Kurulum süresi, örneğin 6 katlı bina (6 bin metrekare) için 3 ayı buluyor.
Bunun maliyeti ise 250 bin euro civarında. Yunanlı ºirket, söz konusu yöntemi Türkiye'de uygulayacak firmalar arıyor.
Referans no: 07 GR HFHF 0HLC


TİTREªİM SİSTEMİYLE SU TEMİZLİĞİ
İsveç'te faaliyet gösteren bir KOBİ, yeni bir su temizleme teknolojisi geliºtirdi. Bu teknolojinin birçok açıdan üstün özelliklere sahip olduğu belirtiliyor. Örneğin, normal su arıtmalarında olduğu gibi kimyasal katkı maddeleri değil, elektromanyetik titreºimler kullanılıyor. Ayrıca çok özel bir filtre sistemi var. Suyu tehlikeli bir etken bırakmadan dezenfekte edebiliyor. Bakteri, virüs, mikrop ve deniz yosunlarını etkili bir ºekilde temizliyor.

Bu teknoloji sayesinde her türlü su rahatlıkla temizlenip dezenfekte edilebiliyor. Örneğin içme suyu, umumi sular, havuz suları ve kaplıca suları gibi her çeºit su arıtabiliyor.

Bu yeni teknolojinin endüstriyel alanlarda değiºik ºekillerde kullanım imkanları da var. Örneğin bu metotla sıvı yağlar atık sulardan ayrıºtırılabiliyor.

Geliºtirdiği bu su temizleme teknolojisini pazarlamak isteyen İsveçli ºirket, Türkiye'de distribütör arıyor. Ortak yatırım, teknik iºbirliği ya da lisans devir anlaºmalarına da açık.
Referans no: 07 SE CSAL OHX9


DAKİKADA 7 AĞACIN MEYVESİNİ TOPLUYOR!
Almanyalı bir ºirket elma, viºne ve erik hasadı için yeni bir makine geliºtirdi. Söz konusu makine ağaca yanlamasına sürülüyor ve tek kiºi tarafından kullanılabiliyor. Sarsmasallama ve yakalamatoplama fonksiyonları var. Sallama fonksiyonu, özel bir mekanizma aracılığıyla elektrohidrolik olarak kumanda ediliyor. Toplamada ise kanvas kaplamalı toplama perdesi, meyvelerin yere düºmesini önlemek amacıyla ağaca doğru uzatılıyor ve ağaç sallanıyor. Meyveler, bu toplama perdesindeki özel yapım bir kanaldan geçerek bant konveyöre geliyor. Konveyörden bir yürüyen bant ve iºleme bölümüne dökülen meyveler, yan ºeritte ilerlemekte olan konteynır aracına aktarılıyor...

Cihazın performansı oldukça yüksek. Maksimum 4 metre boyundaki 7 ağacın meyvesini 1 dakikada toplayabiliyor. Makine Alman Ulaºtırma Bakanlığı'ndan onayı almıº. Alman ºirket bu makinenin satıºını yapabilecek firmalar arıyor. Referans numarası: 07 DE DSIT 0ICL

KULLANILDIKTAN SONRA AÇILMAYAN ªIRINGA
Danimarka'da faaliyet gösteren bir ºirket, ikinci kez kullanıma kesinlikle imkân vermeyen yeni bir ºırınga (enjektör) geliºtirdi. Üzerinde özel bir kilitleme sistemi bulunan bu ºırınga, kendi kendini otomatik olarak kullanılmaz hale getiriyor.

Sistem ºu ºekilde çalıºıyor: Piston itildikçe, pistonun üzerindeki küçük disk ºırınganın sonuna geliyor ve bir mekanizma tarafından otomatik olarak kilitleniyor. Kilidi açmak için yukarı doğru uygulanan herhangi bir kuvvet pistonu ve ucundaki küçük diski kıracağından, bir daha kullanılamaz hale geliyor. Bu yeni ürün uluslararası tüm standartlara uygun olarak üretilmiº ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da onaylanmıº.

Danimarkalı ºirket, bu güvenli ºırıngayı kendi ülke ve bölgesinde üretecek firmalar arıyor. Halihazırda ºırınga üreten ºirketlerle iºbirliği yapılacak. Bu teknoloji hakkında detaylı bilgi verilecek ve eski teknoloji yerine daha güvenli olan bu ürünü üretmeleri konusunda iºbirliği yapılacak. Danimarkalı ºirket, özellikle Türkiye gibi geliºmekte olan ülkelerde üretim yapmaya istekli.
Referans no: 06 DK DKEC 0ECE

BİLGİSAYARLI, DOKUNMADAN ÇALIªAN LAVABO
Almanya'da faaliyet gösteren bir ºirket, üstün özelliklere sahip yeni bir lavabo geliºtirdi. Seramikten yapılan lavabonun tek parçadan oluºan bir musluğu var. Üzerinde iki optik algılayıcı var ve bunlar bilgisayara bağlı. ݺte bu sayede, örneğin kullanıcının elinin musluğa göre konumuna bağlı olarak sıcak ve soğuk olabiliyor. Zaman kontrollü açma kapama modu var. Yani lavabonun dilediği niz saatlerde kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Kullanıcı istatistiklerini kaydedip, bağlı olduğu bilgisayara otomatik olarak arıza raporu gönderebiliyor. Lavabonun halka açık yerlerde, iºyerlerinde ve evlerde kullanım imkanı var. Geliºtirdiği bu yeni ürün için patent alan Alman ºirketi, üretim ya da satıº amaçlı ticari iºbirlikleri yapacak.
Referans numarası: 07 DE SDTA 0IDH

KUMAª RADYATÖR
İtalya'da faaliyet gösteren bir tekstil ºirketi, üç katmandan oluºan üç boyutlu tekstil ürünleri geliºtirdi. İtalyan ºirket, bu ürünler için Türkiye'de distribütör ya da fason üretim yapabilecek partnerler arıyor. Bu sistemi birlikte geliºtirecek ve tasarlayacak uzmanlarla iºbirliği tekliflerine de açık...

Bu yeni kumaº, iç ve dıº giyimde kullanılabiliyor. Farklı katmanlardan oluºan kumaº üstün özelliklere sahip. Yüksek derecede yalıtım ve rahatlık sağlayabiliyor. Örneğin, sıcaksoğuk geçiºini azaltarak terlemeyi büyük ölçüde engelliyor.

Kumaºa metalik tekstil yapısı kazandırılarak, farklı uygulama alanları da bulunmuº. Bu kumaºlarla örneğin, elektrikle çalıºan radyatör üretilebiliyor. Boru ºeklinde ºiºirilebilen bu kumaºların farklı cihazlarda da kulanım imkanı olduğu belirtiliyor.
Referans no: 06 IT LAAP OGSC


İÇKİ ASİDİNİ DܪÜREN CİHAZ
İspanya hükümetine bağlı bir araºtırma kuruluºu, alkollü içki ve yiyecek endüstrisi için asit azaltıcı bir cihaz geliºtirdi. Paslanmaz çelikten yapılan iki bölmeden oluºan cihaz, çok hızlı çalıºıyor. Çalıºma prensibi ise özetle seçici membran teknolojisine dayanıyor. Hiçbir kimyasal ekleme yapmadan asiditeyi yüzde 25 oranında düºüren cihaz, bunu yaparken içecek içindeki diğer bileºiklerin konsantrasyonunu değiºtirmiyor.
Özellikle ºarap üreticilerine önerilen cihazı piyasaya sürecek üreticiler aranıyor.
Referans no: 07 ES MAOT 0IGO

YÜZDE 100 GERİ DÖNܪÜMLÜ PET ªİªE
Bir İtalyan ºirketi, özellikle maden suyu ve benzeri içeceklerin ambalajlanmasına yönelik; yüzde 100 geri dönüºtürülebilen pet plastik ºiºe geliºtirdi. Kapak da dahil tüm ºiºenin aynı materyalden yapıldığı bu buluºta, kağıt etiketlerin yerine de yüzey deformasyonu yöntemiyle lazer baskılı etiket kullanılıyor.

Bu sayede yapıºtırıcı, kağıt, mürekkep ve boya ihtiyacı ortadan kaldırılıyor. Lazer baskılı etikette tüketiciye yönelik yazılan tüm bilgilerin yanı sıra boya, serigraf ve benzerleri uygulamalar yapılabiliyor.
ªiºeler depolamayı kolaylaºtıracak ºekilde istiflenebilme özelliğine de sahip. Paketleme alanında, Avrupa Birliği yasalarında ve ulusal direktiflerde öngörülen en iddialı ekolojik, çevresel ve ekodenge beklentilerini tamamen karºılıyor. İtalyan ºirketi, patentini aldığı ve saha testlerini baºarıyla tamamladığı bu yeni teknolojiyle üretim yapacak ºirketlerle görüºecek. ªiºeleme ve içecek sektöründe faaliyet gösteren ºirketler tercih edilecek. Referans no: C21TO02

PERDE DUVAR SİSTEMİ
30 yıllık deneyime sahip İrlandalı bir dıº cephe uzmanı, alanında yepyeni bir teknoloji geliºtirdi. Özel cilalı perde duvar cephelerinin imalat ve montajına imkan sağlayan ve patenti alınan bu ileri sistem, mekanik olarak bir araya getirilmiº ve yapısal bütünlük oluºturan alüminyum bir yapıyla çerçevelenmiº.

Sistem, uzman kullanımına yönelik iºletim yazılımları (CAD entegre çizim programları) ve modüler bina inºaatı uygulamalarında kullanılabiliyor. Sistemin en büyük avantajlarından biri hafif olması. Duvar cepheleri binanın ana yapısına bağlandığı zaman bağımsız olarak kendi kendini taºıyabilmesi hayati önem taºıyor.

Çünkü bir perde duvar, binanın inºaatının görünen kısmının aºağı yukarı yüzde 25'ine denk geliyor. Kapsamlı bir ºekilde dizayn edilen söz konusu dıº cephe sistemi bütünüyle test edilmiº. Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğu da Bath Üniversitesi'ndeki CWCT (Pencere ve Kaplama Teknolojileri Merkezi) tarafından sertifikalandırılmıº. İrlandalı ºirket, dıº cephe ya da perde duvar sektöründe faaliyet gösteren firmalarla iºbirliği yapacak.
Referans no: 07 IE IEEI 0I0V

SUDAKİ YAĞI AYIRAN CİHAZ
Polonya'da faaliyet gösteren bir ºirket, su yüzeyinden yağları ve diğer hidrokarbon sıvıları ayrıºtırmak üzere bir cihaz geliºtirdi.
Patenti alınan bu cihaz, makine endüstrisinde kullanılan tüm sıvıların aletlerden temizlenmesinde ve yağ türevi lekelerin giderilmesinde kullanılıyor. Paslanmaz çelikten yapılan cihaz, patlama tehlikesi olan yerlerde bile kullanılabiliyor. Polonyalı ºirket, satıº anlaºmaları yapabileceği firmalar arıyor.
Referans no: 07 PL SPCT 0H7F

CERRAHİ ALET KULLANABİLEN ROBOT
İspanyol üniversitesinden araºtırmacı bir grup, cerrahi asistan gibi hareket edebilen robot geliºtirdi. Henüz piyasada benzer çözüm üretebilen baºka bir alet olmadığı vurgulanıyor. Söz konusu robot, farklı kiºilerin konuºmalarını ayırt edebiliyor.

Konuºanın telaffuz ettiği kelimeleri tanımlayıp, ameliyat esnasında gerekli olan aletleri alıp verebiliyor. Ameliyat esnasında cerrahın ihtiyaç duyabileceği aletler tablaya yerleºtiriliyor. Ses kumandası aletin algılayabileceği açıklığa yerleºtiriliyor.

Cerrah o anda ihtiyaç duyduğu aletin adını söylüyor. ݺitsel sinyaller uygun devrelerle çeºitli mikrofonlar tarafından bilgisayar ortamına aktarılıyor. Seli komut sistemin ses tanıma merkezi tarafından yorumlanıyor. Bu sayede cihaz, ifade edilenleri ve söylenen komutları algılıyor.

Ses ve görüntü analizlerini yapan cihaz, koordinatları (x, y, z) hesaplıyor. Bu koordinatlar robot kola iletiliyor. Kol istenen ekipmanı alarak cerraha teslim ediyor...

Araºtırmacı grup, hastane ve kamu yararına hizmet veren ºirketlerle lisans anlaºması ya da üretime dönük ticari anlaºmalar yapacak.
Referans no: 07 ES MADG 0IH8

TASARRUFLU SİFON
Tuvaletlerde her sifon çekmede 615 litre arasında değiºen miktarlarda su kullanılıyor. Hatta yarım fıºkırtmalı su tasarruf sistemlerinde bile arzu edilen miktarlarda su tasarrufu sağlanamıyor.

ݺte bu noktadan hareket eden bir İngiliz mucit, tuvalet temizleme esnasında gerekli su miktarını yüzde 50 azaltan yeni bir klozet geliºtirdi. Patenti alınan bu sistem, etkili tuvalet temizliği için gerekli su miktarını 4 litrenin de altına indiriyor. İngiliz mucit, mevcut rezervuarlarda küçük değiºiklikler yaparak geliºtirdiği bu sistem için Türkiye'de distribütör ya da üretim yapabilecek partnerler arıyor.
Referans no: 05 GB NMCB 0CVF

İKİ DEVRELİ HAVA SOĞUTMA SİSTEMİ
İspanya'da faaliyet gösteren bir ºirket, farklı elektrikli cihazlara ve elektrik motorlarına uygulanabilen yeni bir havayla soğutma teknolojisi geliºtirdi. Söz konusu sistem iki devreden oluºuyor.

İlk devrede, makinenin iç kısımlarıyla temas halinde olan hava var. Buradaki hava ikinci devreye (kısım) iletiliyor. Burada dıº havanın dahil olmasıyla makinenin ya da cihazın soğutması sağlanıyor. Bu yeni sistem, klasik soğutucu sistemlerine kıyasla daha iyi sonuçlar sağlıyor. Kullanıcının ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, iºlemi isteğe göre düzenlenebiliyor. Bu çözümü uygulamak için, karıºık sistemli yapılar geliºtirmeye gerek yok. Çevre dostu olan sistemde, diğer soğutma sistemlerinde görülebilen sızıntı sorunları yaºanmıyor. Ayrıca, farklı elektrik donanımları içeren elektrikli makinelerin ve motorların etkinliğini artırıyor.
Referans no: 04 ES NWCC OA YW

CEP TELEFONU İÇİN KORUMA EKRANI
Romanyalı bir ºirket, insan sağlığına zararlı elektromanyetik dalgalara karºı koruyucu ekran geliºtirdi . Bu ekranın iki aktif katmanı var. Birinci katman, baryum ferrit kristallerinden oluºuyor ve elektriksel geçirgenliği azaltıyor. İkinci katman ise elektromanyetik alanlar için inhibitör rol oynayan alüminyum kristallerinden oluºuyor.

İki tabaka yüzde 0.4 oranında polivinil malzemeyle birleºtirilmiº... Koruma ekranı, televizyon, cep telefonu ve diğer bazı elektrikli eºyalardan kaynaklanan elektromanyetik dalgalara karºı insan vücudunu koruyor. Romanyalı ºirket üretime dönük iºbirliği arayıºı içinde. Teknolojinin daha farklı alanlarda kullanılması için ortak çalıºmaya da açık.
Referans no: 07 RO RISC 0IDV

KISA KISA PROJELER...
Yangın erken uyarı sistemi
İspanyol ºirket, insansız bir hava taºıtına entegre edilen ve termal kameralarla çalıºan yenilikçi bir yangın söndürme sistemi geliºtirdi. Ticari anlaºmalar yapacak.
Referans no: 07 ES MAAM 0ICK

Vücut ısısını düºüren ödüllü koltuk
Kanarya Adaları'nda faaliyet gösteren bir koltuk üreticisi, koltukların ve tekerlekli sandalyelerin içine yerleºtirildiğinde bedensel ısıyı azaltabilen yenilikçi bir soğutma sistemi geliºtirdi.
Üretici ve distribütörler arıyor.
Referans no: 07 ES SSIT 0I7F

Yeni bir dokunmatik ekran teknolojisi
İsveçli bir ºirket, yeni bir dokunmatik ekran geliºtirmiº. Teknik iºbirliği, lisans ve ticari anlaºma yapacak partnerler arıyor.
Referans no: 06 SE WSIV 0FPR

Gözenekli metalik köpük imalatı
İsviçre'deki bir mühendislik fakültesi, çok gözenekli metalik köpüklerin imalatına yönelik bir yineleme (replikasyon) iºlemi geliºtirdi. Sanayici ortaklar arıyor.
Referans no: 07 CH RAEP 0I6B

Görme engelliler için aydınlatılmıº baston
Bir İngiliz ºirketi, görme engelliler için ödül almıº, aydınlatılmıº yürüme bastonları tasarlamıº ve geliºtirdi. Distribütör arıyor. Referans no: 07 GB EAST 0H0Z

Portatif çalıºma masası
Bir İsveç ºirketi, standart 19 inçlik raflara kurulabilecek portatif çalıºma masası geliºtirdi. Lisans anlaºması yapılacak.
Referans no: 05 SE CSMY 0DO6

Gübre kalitesini artırıyor
Hollandalı bir ºirket, gübre ve inorganik tuzlar için mineral yağ içermeyen tabaka geliºtirdi. Teknik iºbirliği içeren ticari anlaºma arayıºında.
Referans no: 05 NL NLSE 0CLP

Biyogaz üretim tesisi
Modern biyogaz tesisleri planlama ve kurma üzerine uzman bir Alman ºirketi, Avrupa'da yeni sistemleri için lisans antlaºmaları ve ortaklar arıyor. Sistem özellikle çiftçiler ve ziraat ile uğraºanlar için ilginç olabilir.
Referans no: 05 DE TSEI 0DHJ

Çatılar için yeºil kaplama taºı
İspanya'da bir üniversitede inºaat malzemeleri üzerine çalıºan bir araºtırma grubu, basit bir teknoloji uygulayarak yeni bir kaplama taºı geliºtirdi. Patent onaylı lisans anlaºması için ortaklar arıyor.
Referans no: 06 ES MADG 0GVC

Sahtecilikten koruyan iºaretleme sistemi
Bir İsrail ºirketi kümes hayvanları, kırmızı et veya balık için direkt çıplak etin üzerine ya da paketine iºaretleme yapabilecek bir teknoloji geliºtirdi. Stratejik ortaklar arıyor.
Referans no: 05 IL ILMI 0D8T

Sıvı buz elde etmek için yeni bir yöntem
İspanya'daki bir üniversitede, sıvı buz vakum tekniğine elveriºli yeni bir teknoloji geliºtirildi. Lisans anlaºması yapacak.
Referans no: 06 ES MADG 0GVD

Nano yapılı kaplama üretimi
Yunanistan'da faaliyet gösteren bir ºirket, nano partikül seramik tozu ve nano yapılı kaplama malzemesi (solgel teknolojisini kullanarak) geliºtirdi. Teknik bilgiye sahip olmaları isteniyor. Referans no: 05 GR IHCR 0D8M

10 metrekarelik su arıtma tesisi
Küçük bir Fransız ºirketi, kuyu suyunu içilebilir hale getirmek için bir su arıtma prosesi geliºtirdi. Bu prosesin en önemli avantajlarından biri, 10 metrekare gibi düºük bir alanda hizmet verebilmesi. Endüstriyel ortaklar arıyor.
Referans no: 05 FR RAAR 0D8F

X ıºınıyla kalite kontrol teknolojisi
Bir İtalyan üreticisi, X ıºını yardımıyla muayene sistemleri ve sınıflandırma yapabilecek kalite kontrol sistemleri ile bu alanda entegre makine üretimi için ortaklar arıyor.
Referans no: ALPSCCIAATR05

Konuºabilen bariyer!..
İngiltere'de faaliyet gösteren bir ºirket, konuºan bariyer ve koni geliºtirdi. Bariyer ya da koniler yaya geçtiğinde tetiklenen mekanizmasıyla kayıt edilmiº bir mesajı çalıyor. Bu teknolojinin lisansını alacak ve pazara sürecek bir ortak arıyor. Referans no: 06 GB LSDD 0E8X

Yeni bir zemin ısıtma sistemi
Küçük bir İtalyan ºirketi, yenilikçi bir zeminden ısıtma sistemi geliºtirerek patentini aldı. Ticari anlaºmalar yapacak.
Referans no: IRCEGE 1A

Otomatik kan grubu tespit cihazı
Macaristan'da faaliyet gösteren bir ºirket, otomatik kan grup seroloji cihazı için distribütör arıyor.
Referans no: 06 HU HUBU 0E1A

Yüzme salonunda nem önleyen sistem
İsrailli bir ºirket, kaplıca ve yüzme salonlarında kullanılacak yeni bir nem önleyici sistem geliºtirdi. Distribütörler arıyor.
Referans no: AES 03

Tüm metalleri ayrıºtıran makine
İspanya'da faaliyet gösteren bir ºirket, paslanmaz çelik de dahil çok farklı ebatlardaki tüm metalleri farklı tipteki sensörlerle algılayıp ayrıºtırabilen bir makine geliºtirdi. Ortaklar arıyor.
Referans no: 07 ES CACI 0H9I

Isı kontrolünde yeni bir yöntem
Bir İngiliz ºirketi, veri yükleme ve özel ekipman dizaynı konusundaki yeni yöntemler geliºtirdi. ArGe çalıºması yapan ºirketler arıyor.
Referans no: 06 GB EAST 0ESD

En dayanıklı aºındırıcı alet üretimi
Bulgaristan'da faaliyet gösteren bir ºirket, CBN (kübik boron nitrit) ile aºındırıcı aletlerin üretimine yönelik bir teknoloji geliºtirdi. Bu teknoloji üretilen parçaların dayanım ömrü daha uzun oluyor. Endüstriyel ºirketler arıyor.
Referans no: 06 RO RISC 0EKX

Nadir bulunan meyve konserveleri
Kanarya Adaları'nda faaliyet gösteren bir İspanyol ºirketi, az bulunur meyvelerin konservelerini yapıyor. Lisans anlaºması yapacak.
Referans no: 05 ES SSIT 0DER

Glikoz saptayan cihaz
Litvanyalı bir ºirket; kan, serum ve seyreltilmiº ürindeki glikozu ölçen amperometrik bir sensör geliºtirdi. Distribütör arıyor.
Referans no: 05 LT LTSP 0DV1

Yeni bir konserve kapağı
Avusturyalı giriºimci, teneke konserve kutuları için fonksiyonel bir kapak geliºtirdi. Bu ürün için üretici ºirketlerle görüºmek istiyor.
Referans no: 05 AT ATCA 0DEA

37.Fonksiyonel peynir üretimi
İtalyan araºtırmacılar, fonksiyonel özelliklere sahip biyoaktif peptitlerle zenginleºtirilmiº yeni süt ürünleri geliºtiriyor. Ticari anlaºma ya da teknik iºbirliği yapacak ºirketler arıyor.
Referans no: 05 IT SUTC 0BRO

Silolar için soğutma sistemi
Almanya'da bir teknik üniversite, silolar için ince partiküller içeren bir soğutma sistemi geliºtirmiº. Distribütör arıyor.
Referans no: 06 DE NDVD 0G3G

Ev güvenlik aracı
İrlandalı bir firma yeni bir ev güvenlik aracı geliºtirmiº. Bu cihaz, ıºıkları geliºigüzel olarak yakıp söndürerek, evde birilerinin olduğu izlenimini veriyor.

Taºınabilir cihazın kullanımı ise oldukça kolay. Üretim ve dağıtım yapabilecek ortaklar aranıyor.
Referans no: 06 IE IEEI 0G0D

Anahtarsız kilitleme sistemi
İngiltere'de faaliyet gösteren bir ºirket, ileri teknolojiye sahip, akıllı elektronik kilit sistemi geliºtirdi. Bu kilit sistemi özellikle ıslak ve kuru ortamlar için dizayn edilmiº. Lisans anlaºması yapacak.
Referans no: 04 GB EAST 0AQX

Yeni bir sulama sistemi
Bir İngiliz ºirketi, seralar ve bahçe bitkileri için yeni bir sulama ve besleme ünitesi geliºtirdi. Taºınabilir, güvenli ve düºük maliyetli bu sistem, uzun süre gözetimsiz olarak bırakılabiliyor. Üretici arıyor.
Referans no: EETO 03 012

12 iºlevli kesme makinesi
Romanyalı bir ºirket metal, plastik ve tahta parçalar için kullanılabilecek çok fonksiyonlu kesme makine takımları geliºtirdi. Distribütör arıyor.
Referans no: 07 RO RISC 0HL2

Bisiklete alternatif yeni bir araç
İtalya'da bir ºirket, kolay ve hızlı bir ºekilde bireysel taºımacılık yapacak yeni bir araç geliºtirdi. Üretici arıyor.
Referans no: 06 IT LAPM 0FSU

Parke üretimi için yeni teknoloji
Polonyalı bir ºirket, ağaç parke ve zemin panelleri üretimi için bir teknoloji hattı geliºtirdi.
Finans imkanları sağlayacak ortak arıyor.
Referans no: 06 PL SPRC 0G71

Gürültülü ortamlar için gırtlak mikrofonu
İsveçli bir ºirket, gürültülü ortamlarda ses iletiºimi için kolaylıkla sağlayan gırtlak mikrofonu ve baºlığı geliºtirdi. Üretim ya da satıº konularında iºbirliği yapacak.
Referans no: 04 SE CSMY 0BH2

Fasulyeden bitkisel süt üretimi
Bir Fransız ºirketi, kuru fasulyeden bitkisel süt üretmek için yeni bir metot geliºtirdi. Lisans anlaºması yapacak. Referans numarası: 04 FR RACR 0AS8

Profesyonel web sitesi
Romanyalı bir ºirket kolaylıkla profesyonel web sitesi oluºturan yazılım geliºtirdi. Distribütör arıyor.
Referans no: 06 RO RIAP 0F7C

Kahve tadında süt!..
Slovenyalı bir giriºimci kahve tadında süt türevi yen bir içecek üretti. Patenti alınan bu ürünü pazara sunacak ºirketler arıyor.
Referans no: 07 SI SIUM 0H7O

Atıkları bertaraf eden mobil tuvalet
Yunanlı bir ºirket su, elektrik, kimyasal ya da drenaj gerektirmeyen biyolojik bir tuvalet geliºtirdi. Konuya ilgi duyan giriºimcilerle iºbirliği yapacak.
Referans no: 05 GR IHND 0D5A

Su ve leke uzaklaºtırıcı yünlü iplik
Yüksek kaliteli ve son moda tekstil ürünleri üreten Norveçli bir ºirket, yün iplikten elde edilen kumaºlara uygulanabilecek yeni bir teknoloji geliºtirdi. Distribütör arıyor.
Referans no: 06 NO NOCM 0EO6

Takım sporları antrenman cihazı
İrlandalı bir ºirket, takım sporları antrenmanlarında çok çeºitli egzersizlerin yapılabilmesine imkan sağlayan "egzersiz cihazı" geliºtirdi. Distribütör arıyor.
Referans no: 06 IE IEEI 0F83

Çevre dostu parfüm
Litvanyalı bir ºirket, asetilenden indol üretilmesine yönelik düºük maliyetli ve ekolojik bir sentez prosesi geliºtirdi.
Parfüm, ilaç ve tarımsal kimyasallarda uygulama alanı var. Lisans anlaºması yapacak.Referans numarası: 06 LT LTIC 0GQ3

Ev ve araçlar için yeni bir alarm sistemi
Bir İngiliz ºirketi, PIN numarası girilmeden ev ve araç anahtarlarının çıkarılması durumunda alarm veren bir sistem geliºtirdi. Lisans anlaºması yapabileceği ºirketlerle görüºecek. Referans no: 06 GB LSDD 0E92
ERSAN ÇIPLAK / Yeni Para.Kaynak:

Para Dergisi

12.08.2007

 
   
Seçtiğimiz İş Fikirleri  
b2b
İşte size tam 55 iş fikri

b2b
Tek Başına Şirket Ol

b2b
Başarının Sırrı. . Mutlaka Okuyun!!!!!

b2b
Anahtar Teslim iş fırsatları

b2b
İnternete Para Kazanmanın Yolarından Biri (Kesin Ve Net)

b2b
5 bin YTL'ye kendi işinizi kurun

b2b
21.NCİ YÜZYIL İŞ FIRSATI

b2b
Türkiye'ye uygun 55 iş fikri

 

 

Tam Ticaret Sektör Rehberi Dış Pazarlar İş Fikirleri Bilgi Bankası Firmalar
 
İş Fikirleri Kredi Faiz Oranları ido seferleri aöf